Πώς μεγαλώνει το κοτόπουλό μας

Η Νιτσιάκος έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής που εξασφαλίζει τις ιδανικές προϋποθέσεις για την ορθολογική ανάπτυξη και ευζωία των ζώων που εκτρέφει.

Έχοντας ξεκινήσει την ενασχόληση της με την πτηνοτροφία από την αναπαραγωγή τη δεκαετία του 1970, η Νιτσιάκος εκτρέφει κοπάδια ορνιθίων αναπαραγωγής προκειμένου να χρησιμοποιεί αυγά που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις δικές της αυστηρές προδιαγραφές.

Σε καθημερινή βάση, τα αυγά συλλέγονται από τις φάρμες αναπαραγωγής που είναι διάσπαρτες στην Ήπειρο και οδηγούνται στο εκκολαπτήριο της Ζωοδόχου Ιωαννίνων. Τα αυγά απολυμαίνονται και εντός 24 ωρών τοποθετούνται στις εκκολαπτικές μηχανές όπου προσομειώνεται η φυσική διεργασία της εκκόλαψης. Εκεί ελέγχονται ηλεκτρονικά η θερμοκρασία, η υγρασία και το διοξείδιο του άνθρακα. Όπως και στη φύση, τα αυγά αλλάζουν γωνία σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε 21 ημέρες η διαδικασία ολοκληρώνεται με το νεοσσό να τρυπάει το κέλυφος του αυγού.

Από το εκκολαπτήριο, οι νεοσσοί μεταφέρονται με κλιματιζόμενα φορτηγά – αυτοκίνητα στις φάρμες πάχυνσης σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Αν. Στερεά Ελλάδα όπου μεγαλώνουν σε ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Πέρα από το εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει την ευθύνη κάθε φάρμας, τα κοπάδια παρακολουθούνται συστηματικά από τους κτηνιάτρους της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της εκτροφής λαμβάνονται δείγματα για ανάλυση στα εργαστήρια της εταιρείας ώστε να πιστοποιείται η υγεία των ζωών και κατ’επέκταση να διασφαλίζονται κρίσιμοι παράγοντες για την ασφάλεια των τελικών προϊόντων.

Σε όλες τις φάρμες της Νιτσιάκος, οι τροφές προέρχονται από τα εργοστάσια φυραμάτων της εταιρείας σε Ιωάννινα, Άρτα και Θεσσαλονίκη. Η τεχνογνωσία και εμπειρία της Νιτσιάκος στην παρασκευή ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά ζώα εξασφαλίζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη διατροφή.

Τα κοτόπουλα Νιτσιάκος είναι πιστοποιημένα από τον Agrocert για 100% φυτική διατροφή με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.